طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بد گرداندن به انگلیسی بد گرداندن یعنی چه

بد گرداندن

mismanage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها