طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بذله گویى به انگلیسی بذله گویى یعنی چه

بذله گویى

jest
jocose
pleasantry
waggery
wit
witticism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها