معنی و ترجمه کلمه برآمدگى تیز به انگلیسی برآمدگى تیز یعنی چه

برآمدگى تیز

jag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها