طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برآمدگى قسمت غضروفى خارج گوش به انگلیسی برآمدگى قسمت غضروفى خارج گوش یعنی چه

برآمدگى قسمت غضروفى خارج گوش

antihelix

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها