معنی و ترجمه کلمه برانکار یا تخت مخصوص حمل مریض به انگلیسی برانکار یا تخت مخصوص حمل مریض یعنی چه

برانکار یا تخت مخصوص حمل مریض

cot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها