معنی و ترجمه کلمه بربط به انگلیسی بربط یعنی چه

بربط

lyra
lyre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها