معنی و ترجمه کلمه برج و با روى قلعه ى شهر به انگلیسی برج و با روى قلعه ى شهر یعنی چه

برج و با روى قلعه ى شهر

barbican

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها