معنی و ترجمه کلمه برحسب درصد به انگلیسی برحسب درصد یعنی چه

برحسب درصد

percentage
percentile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها