طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برش دادن چوب به صورت ورقه نازکى براى آزمایش میکروسکپى به انگلیسی برش دادن چوب به صورت ورقه نازکى براى آزمایش میکروسکپى یعنی چه

برش دادن چوب به صورت ورقه نازکى براى آزمایش میکروسکپى

xylotomy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها