طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برکنارى به انگلیسی برکنارى یعنی چه

برکنارى

dismissal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها