طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه برگ به انگلیسی برگ یعنی چه

برگ

card
foliation
folio
folium
get away
getaway
lamella
leaf
page
skiddoo
skidoo
tab

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها