طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بر زدن به انگلیسی بر زدن یعنی چه

بر زدن

riffle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها