معنی و ترجمه کلمه بر سر میل آوردن به انگلیسی بر سر میل آوردن یعنی چه

بر سر میل آوردن

interest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها