معنی و ترجمه کلمه بر هم خوردگى به انگلیسی بر هم خوردگى یعنی چه

بر هم خوردگى

disbandment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها