معنی و ترجمه کلمه بسط منحنى مسطح به انگلیسی بسط منحنى مسطح یعنی چه

بسط منحنى مسطح

evolute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها