معنی و ترجمه کلمه بسیار فراوان به انگلیسی بسیار فراوان یعنی چه

بسیار فراوان

overabundant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها