طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بصل النخاع به انگلیسی بصل النخاع یعنی چه

بصل النخاع

medulla oblongata
myelencephalon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها