معنی و ترجمه کلمه بطن میانى مغز به انگلیسی بطن میانى مغز یعنی چه

بطن میانى مغز

third ventricle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها