طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بلعیدن به انگلیسی بلعیدن یعنی چه

بلعیدن

devour
engorge
gull
guzzle
ingurgitate
pouch
swallow
swizzle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها