معنی و ترجمه کلمه بلند شونده به انگلیسی بلند شونده یعنی چه

بلند شونده

riser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها