طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بلند شونده به انگلیسی بلند شونده یعنی چه

بلند شونده

riser

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها