معنی و ترجمه کلمه بلند پرواز به انگلیسی بلند پرواز یعنی چه

بلند پرواز

high flying
icarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها