معنی و ترجمه کلمه بلوط به انگلیسی بلوط یعنی چه

بلوط

chestnut
glans
oak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها