معنی و ترجمه کلمه بناى یاد بود به انگلیسی بناى یاد بود یعنی چه

بناى یاد بود

monument

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها