معنی و ترجمه کلمه بندر مقصد به انگلیسی بندر مقصد یعنی چه

بندر مقصد

port of entry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها