معنی و ترجمه کلمه بنده به انگلیسی بنده یعنی چه

بنده

bond servant
helot
servant
slave
thrall
vassal
villein

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها