معنی و ترجمه کلمه بهانه آوردن به انگلیسی بهانه آوردن یعنی چه

بهانه آوردن

alibi
pretext

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها