معنی و ترجمه کلمه به آرامى به انگلیسی به آرامى یعنی چه

به آرامى

andante
gently
stilly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها