طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به تعهد خود عمل نکردن به انگلیسی به تعهد خود عمل نکردن یعنی چه

به تعهد خود عمل نکردن

welch
welsh

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها