طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به دار زدن به انگلیسی به دار زدن یعنی چه

به دار زدن

crap
hanging

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها