طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به درون ریختن به انگلیسی به درون ریختن یعنی چه

به درون ریختن

inpour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها