معنی و ترجمه کلمه به شکل بهمن فرود آمدن به انگلیسی به شکل بهمن فرود آمدن یعنی چه

به شکل بهمن فرود آمدن

avalanche

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها