معنی و ترجمه کلمه به شکل یا شبیه بودن به انگلیسی به شکل یا شبیه بودن یعنی چه

به شکل یا شبیه بودن

like

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها