طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به صورت زمستانى در آمدن به انگلیسی به صورت زمستانى در آمدن یعنی چه

به صورت زمستانى در آمدن

winterization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها