طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به صورت قند سوخته درآمدن یا درآوردن به انگلیسی به صورت قند سوخته درآمدن یا درآوردن یعنی چه

به صورت قند سوخته درآمدن یا درآوردن

caramelize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها