طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به صورت موج درآمدن به انگلیسی به صورت موج درآمدن یعنی چه

به صورت موج درآمدن

billow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها