معنی و ترجمه کلمه به صورت موج درآمدن به انگلیسی به صورت موج درآمدن یعنی چه

به صورت موج درآمدن

billow


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها