طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به طرف آسمان به انگلیسی به طرف آسمان یعنی چه

به طرف آسمان

heavenward
skyward

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها