طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن به انگلیسی به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن یعنی چه

به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن

gravitate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها