معنی و ترجمه کلمه به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن به انگلیسی به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن یعنی چه

به طرف جاذبه یا مرکز نفوذ متمایل شدن

gravitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها