طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به طور واضح به انگلیسی به طور واضح یعنی چه

به طور واضح

plainly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها