طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به قدر یک فنجان چاى به انگلیسی به قدر یک فنجان چاى یعنی چه

به قدر یک فنجان چاى

teacupful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها