معنی و ترجمه کلمه به قطعات تقسیم کردن به انگلیسی به قطعات تقسیم کردن یعنی چه

به قطعات تقسیم کردن

lot out
parcel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها