طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به وجد آوردن به انگلیسی به وجد آوردن یعنی چه

به وجد آوردن

rapture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها