معنی و ترجمه کلمه به وجد آوردن به انگلیسی به وجد آوردن یعنی چه

به وجد آوردن

rapture


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها