معنی و ترجمه کلمه به وجد آوردن به انگلیسی به وجد آوردن یعنی چه

به وجد آوردن

rapture


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها