معنی و ترجمه کلمه به وسیله مالش پاک کردن به انگلیسی به وسیله مالش پاک کردن یعنی چه

به وسیله مالش پاک کردن

wipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها