طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به پشت به انگلیسی به پشت یعنی چه

به پشت

backward
backwards

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها