طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به یغما بردن به انگلیسی به یغما بردن یعنی چه

به یغما بردن

depredate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها