معنی و ترجمه کلمه بول به انگلیسی بول یعنی چه

بول

urine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها