طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بى حفاظ گذاردن به انگلیسی بى حفاظ گذاردن یعنی چه

بى حفاظ گذاردن

expose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها