طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بى رغبت کننده به انگلیسی بى رغبت کننده یعنی چه

بى رغبت کننده

loathsome

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها