طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بى معنى گرى به انگلیسی بى معنى گرى یعنی چه

بى معنى گرى

insignificance
insignificancy
nonsensicalness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها