معنی و ترجمه کلمه بیدارى از خواب و خیال به انگلیسی بیدارى از خواب و خیال یعنی چه

بیدارى از خواب و خیال

disillusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها