طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیرحم به انگلیسی بیرحم یعنی چه

بیرحم

atrocious
bloodthirsty
cruel
dispiteous
merciless
relentless
storm trooper
uncharitable
unrelenting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها